• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10
 • Photo Title 11
 • Photo Title 12
SlideShow Pro Module v2.0 by JT

Logowanie

Home Obszary działania

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego


Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych


Wspieranie organizacji pozarządowych - formy wsparcia:
- Zakładanie organizacji
- Sprawy księgowe
- Pomoc w pisaniu projektów
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Wsparcie finansowe
- Sprawy formalno-prawne
- Wsparcie lokalowe: prowadzenie centrum, w który organizacje mają swoje siedziby
- Wsparcie techniczne: dostęp do komputera, internetu, ksero
- Reprezentowanie, zrzeszanie org. pozarządowych
- Pośrednictwo wolontariatu dla org. pozarządowych
- Badania org. pozarządowych


Wspieranie organizacji pozarządowych - sposoby wsparcia:
- bezpośrednia wizyta
- informacje w internecie
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty


Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Komentarze  

 
0 #3 Iza 2019-12-16 12:50
Witam, osobiście całkowicie zgadzam się z powyższym !
Cytować
 
 
0 #2 Iźka 2019-09-07 04:29
Witam, osobiście absolutnie zgadzam się z Twoim tekstem !
Cytować
 
 
-1 #1 Asia 2014-03-22 12:12
super :P
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież