Profil Andżeliki Cyngot

Andżelika Cyngot jest bardzo skromną  i ambitną uczennicą, która wyróżnia się na tle klasy oraz całej szkoły. Jest wszechstronnie uzdolniona, mająca chęć do pracy i pogłębiania swoich zainteresowań.  Jej cechą szczególną są uzdolnienia polonistyczne, matematyczne, artystyczne oraz wokalne. Cechuję ją także radość życia i chęć zdobywania szczytów. Zawsze z ogromną charyzmą dąży do osiągnięcia swoich zamierzonych celów. Odnosi rokroczne sukcesy w nauce, jest wzorową i pilną uczennicą, bardzo aktywną i zaangażowaną w życie klasy i szkoły. Chętnie bierze udział w różnorodnych konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych. Jej szerokie zainteresowania i wytrwałość w dążeniu do celu zaowocowały otrzymaniem przez nią nagrody starosty oraz wójta gminy. Niejednokrotnie na szkolnej i gminnej scenie Andżelika pokazywała się w roli niezmiernie zdolnego aktora, nawet w niezwykle długich rolach, ale także jako bardzo utalentowana piosenkarka prezentując piosenki, które dla niektórych uczniów okazały się zbyt trudne do  zaprezentowania.  Jej śpiew w chórze lub też solo zachwyca zawsze publiczność zarówno szkolną jak też szerszą.