„Ścieżkami naszej małej Ojczyzny”

Od 5 czerwca 2016r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach realizowany był projekt o nazwie: „Ścieżkami naszej małej Ojczyzny” napisany przez Stowarzyszenie Kokarda. Projekt ten był adresowany do dzieci z przedszkola oraz ich rodziców. Celem głównym projektu było zaszczepienie wśród mieszkańców gminy Białobrzegi aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie historii naszej okolicy.

link do filmu, kliknij

Wskazywaliśmy wówczas  propozycje różnych form aktywności fizycznej, by „oderwać” dzieci od gier komputerowych  i telewizorów, a starszym uświadomić, jak wiele znaczy czas spędzony w rodzinnym gronie przy wspólnych zabawach, ćwiczeniach, podczas przejażdżek rowerowych itp. Taki sposób spędzania czasu to połączenie zdrowego trybu życia z umacnianiem więzi rodzinnych oraz nawiązywaniem przyjaźni. Projekt miał również za zadanie wyposażyć dzieci  oraz ich rodziny w duży zasób wiedzy o własnej miejscowości, rozwinąć poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturalnego własnej miejscowości  oraz rozbudzić miłość do małej Ojczyzny.

`           Projekt zakończył się sukcesem. Dzieci wówczas miały możliwość połączenia zabawy z nauką  zdrowego trybu życia. Poznały również historię swojej małej ojczyzny, której poszanowanie stało się dla nich wartością istotną. W działaniach aktywnie brali udział rodzice i nauczyciele, dostrzegający wspólne cele, których realizacja stała się środkiem do integracji oraz rozmów dyskusyjnych na temat dalszej działalności dla dobra najmłodszych wychowanków. Działania projektowe nie zostały do końca zamknięte, były bowiem furtką dla dalszych działań w celu wszechstronnego rozwoju placówki realizującej projekt.