„Razem dla biblioteki”

     7 października 2016 roku w ramach projektu „Razem dla biblioteki” odbyła się uroczystość z okazji 70 – lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu.

Na spotkanie jubileuszowe, które miało miejsce w stromieckim gimnazjum licznie przybyli zaproszeni goście. Szczególną grupę stanowiły bibliotekarki pracujące w bibliotece w minionych latach.
Uroczystość rozpoczęła Barbara Chmielewska koordynator projektu „Razem dla biblioteki”. Następnie gości powitała dyrektor biblioteki Elżbieta Wiatrak. Zebrani obejrzeli multimedialną prezentację, wysłuchali historii biblioteki i wspomnień byłej kierownik Zofii Dawidowskiej oraz Marka Kamińskiego syna Józefa Kamińskiego kierownika biblioteki w latach 1953 – 1964. W podziękowaniu za pracę i trud włożony w promocję czytelnictwa pracownicy biblioteki zostali obdarowani upominkami i kwiatami. Zabierający głos goście, podkreślali w swoich wypowiedziach duży wkład byłych i obecnych bibliotekarzy w rozwój biblioteki i jej znaczenie dla mieszkańców gminy, a wójt Krzysztof Stykowski pamiętał nawet tytuł książki, którą wypożyczył w bibliotece pierwszy raz. Było mnóstwo kwiatów i serdecznych życzeń. Podczas spotkania nastąpiła prezentacja książki „ Opis historyczny kościoła parafjalnego w Stromcu”, której autorem jest Karol Kucharski. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Stromiecczyzna specjalnie dla podkreślenia roku jubileuszowego biblioteki i wręczona gościom jako upominek. Kolejnym punktem programu był Koncert Jubileuszowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach pod batutą Zdzisława Włodarskiego dyrektora tejże szkoły. Koncert na instrumentach smyczkowych był znakomitym uświetnieniem niecodziennej uroczystości. Po zakończeniu części oficjalnej można było obejrzeć wystawę zdjęć z działalność biblioteki oraz z działań we współpracy z bibliotekami szkolnymi (przygotowaną przez bibliotekarzy ze szkół), wpisać się do kroniki bibliotecznej i poczęstować się pysznym tortem w kształcie książki.

Organizacja Jubileuszu Biblioteki była jednym z działań projektu „Razem dla biblioteki”, realizowanego przez Stowarzyszenie Stromiecczyzna dofinansowanego z Programu „Działaj Lokalnie IX” i przez Gminę Stromiec.